Sustainability as an innovation magnet

Workshop at STEM

We presented and facilitated a workshop for members of the STEM Industrial Marketing Centre, in partnership with Twente School of Management (TSM).
Below the original invitation in Dutch.

Masterclass Duurzaamheid: Context, (marketing)strategie en communicatie – 12 december 2012

Heeft jouw organisatie een definitie van duurzaamheid? Zo ja, wat is deze, waar staan jullie nu ten opzichte van die visie en wordt deze gedeeld door de hele organisatie?

Continuïteit en daarmee duurzaamheid is essentieel voor organisaties. Als de wereld om ons heen aan het veranderen is zullen wij deze moeten begrijpen om hier strategisch mee om te kunnen gaan, ook om hierover met stakeholders te kunnen communiceren. Het management en de medewerkers van veel organistaties begrijpen wel dat er van alles op hen afkomt maar zien nog niet altijd de verbanden, de impact of hoe hier het beste op te reageren, laat staan hoe hierin leiderschap te tonen. 

Context, (marketing)strategie en communicatie

Het begrijpen van de duurzaamheidscontext is van groot belang, maar tegelijkertijd een moeilijke opgave. Er is ontzettend veel informatie beschikbaar, maar welke informatie is van belang om een structureel overzicht te krijgen? Welke principes helpen je bij het definiëren van succes in relatie tot duurzaamheid? Hoe kun je strategisch het gat richting duurzaamheid overbruggen, en welke rol speelt innovatie hierin? Welke hulpmiddelen kun je daarbij gebruiken? Waarom en hoe communiceer je hierover met (in- en externe) stakeholders?

Master class 12 december
Deze master class stond oorspronkelijk voor 8 november op het programma. Maar hebben we verschoven naar woensdag 12 december. Dan geven Edwin Janssen en Rutger Verkouw – zie verderop meer informatie over hen – tijdens de master class van STEM Industrial Marketing Association hun visie op het thema van deze middag: ‘Duurzaamheid; context, (marketing)strategie en communicatie’. Daarin leggen zij tevens de verbanden tussen duurzaamheidscontext, innovatie en marketing. Zij presenteren daarbij een raamwerk om strategisch met duurzaamheid om te gaan, innovatie te prikkelen en samenwerking te stimuleren.

Tevens zullen zij praktijkoefeningen begeleiden en een aantal praktische hulpmiddelen en handvatten de revue laten passeren die ondersteunend zijn bij innovatie en communicatie in de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Een voorbeeld hiervan is een product/dienst levenscyclus Quick Scan die de technische mensen, het management en andere stakeholders helpt risico’s te beheersen en sturing te geven aan kansen en communicatie.

Locatie
Deze master class zal in de regio Apeldoorn-Arnhem verzorgd worden. De definitieve locatie, adresgegevens en routebeschrijving worden na aanmelding voorafgaand aan de bijeenkomst toegezonden aan de deelnemers.

Programma in hoofdlijnen
Ontvangst zoals gebruikelijk vanaf 15.30 uur.
Aanvang programma 16.00 uur.
Na een inleiding door Edwin Jansen en Rutger Verkouw op het onderwerp gaan we actief met de door hen aangereikte inhoud aan de slag.
Einde programma van de master class rond 19.00 uur met een broodje en een drankje. Afsluitend is er gelegenheid informeel na te praten over het onderwerp en netwerken tot circa 20.30 uur.

Interesse in deelname
Heb je interesse om deel te nemen aan de master class op woensdag 12 december rondom het thema Duurzaamheid: context, (marketing)strategie en communicatie, neem dan even contact met ons op.

1 Comment
  1. Profile photo of

    Voor ons was dit door actieve participatie en de leuke feedback een zeer succesvolle avond! Na een introductie in de stof en ons ‘Context-driven Innovation Model’ konden de participanten verdeeld in groepjes de kennis toepassen op een praktijk case van een mobiele telefoon en gaan innoveren op basis van de 4 duurzaamheidsprincipes.

    Wij zien uit naar de geplande vervolgontmoetingen met de participanten uit het publiek!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archive

Latest tweets

Contact

FUTURE-PROOFinc.
ImpactHub Amsterdam
KIT Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam
The Netherlands

+31(0)6 26 07 89 87
+31(0)6 24 15 52 41
email futureproofinc.