Sustainability as an innovation magnet

Thrivability within sustainability principles

On April 16th we held a playful workshop at Thrivability in Amsterdam with a central question: How can this existing sustainability framework support us with Thrivability.nl? Subquestions included: Can you Thrive while being unsustainable?

One of the participants (Foreno van der Hulst) wrote a short reflection on the evening in Dutch. Originally posted September 16th, on Thrivability.nl.

ThriveLAB bijeenkomst (16 April 2014): The Natural Step door Edwin Janssen, moderator Floris Siekman.

Tijdens deze ThriveLAB presenteerde Edwin van Future-Proof Inc. en The Natural Step het Framework for Strategic Sustainable Development, ook bekend als The Natural Step raamwerk.
Edwin nam ons mee op een interactieve reis door de verschillende elementen van het raamwerk. Via diverse oefeningen konden wij als deelnemers het belang ervaren en voelen van een overkoepelend en verbindend raamwerk voor duurzaamheid. Het raamwerk van The Natural Step biedt duidelijke kaders, die van groot belang zijn om in de complexiteit van deze tijd met elkaar een helder beeld te krijgen van waar we naar toe willen. Daarnaast geeft het raamwerk aan hoe we daar kunnen komen en hoe we de reis naar onze visie zo duurzaam en thrivable mogelijk kunnen maken.
De combinatie van de heldere aanpak en de interactieve en energieke manier van presenteren door Edwin – met veel kleurrijke posters, Post-its en opdrachten voor de deelnemers – zorgden ervoor dat ondanks de grote hoeveelheid informatie die in een korte tijd bij mij binnen kwam, er toch snel een duidelijk beeld van het belang van de Natural Step benadering ontstond.
Door het beschrijven van de 4 principes waaraan duurzame ontwikkeling moet voldoen, ontstaat duidelijkheid over de randvoorwaarden voor een (duurzaam) initiatief. Het gebruik hiervan geeft een duidelijkheid en helderheid die ikzelf in mijn master studie sustainable development niet heb ervaren. Meerdere malen kwamen bij mij de vragen op: “Waarom heb ik dit niet eerder gehoord?”; “Waarom was dit framework niet de basis van mijn studie?”.
Het was voor mij en de andere deelnemers van Thrivability.nl een intensieve en inspirerende bijeenkomst. Met genoeg stof tot nadenken en mogelijkheden om deze vervolgens op een strategische manier om te zetten in acties.
Vanuit de deelnemers kwamen de volgende mogelijkheden waarop The Natural Step, thrivability kan ondersteunen: “Je hebt hier een gedeelde taal die kan helpen bij de fysieke behoefte van thrivability.”, “Het is het kader om de missie in te plaatsen”. Tot slot rijst bij mij de vraag wat de principes zijn waaraan een thrivable samenleving zou moeten voldoen?
Geschreven door: Foreno van der Hulst

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archive

Latest tweets

Contact

FUTURE-PROOFinc.
ImpactHub Amsterdam
KIT Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam
The Netherlands

+31(0)6 26 07 89 87
+31(0)6 24 15 52 41
email futureproofinc.